?Kvinnors plats i moskéer – för många restriktioner

Var i moskén ska kvinnor ha sin böneplats? Och var bad de under Profetens (frid vare över honom) livstid

Read More