د. جاسر عودة
×
Languages

Author: د. جاسر عودة

تفاوت بین اسلام و اسلام گرایان

نویسنده: دکتر جاسر عوده؛ استاد مقاصد الشریعة در دانشکده‌ی پژوهش‌های اسلامی در «دوحه» ترجمه: حمید محمودپور – مهاباد   أخیراً در جوامع عربی و اسلامی ما، علاوه بر ظلم آشکار میان مردم نسبت به جان‌ها، آبرو‌ها، اموال، حقوق، خونریزی، خشونت، دشمنی، اذیت و آزار رساندن و مباح دانستن حرام، پدیده‌های خطرناکی مانند الحاد، ترک نماز، زنا، مواد مخدر و انواع شراب، بد اخلاقی و فحاشی، از هم‌پاشیدگی خانوادگی و عدم پایبندی به احکام اسلامی در فروتنی و حیا و تعامل بین زن و مرد، گسترش یافته است و خصوصاً اوضاع کلی دینی و اخلاقی در جوامع عربی برای هر بیننده‌ای، فاجعه‌بار،...

Read More

New Book

Follow us on Facebook

A Journey to God