In zijn lezing in de Vooruit op 1 februari, verwees Tariq Ramadan naar een nieuw onderzoekscentrum in Qatar waarvan hij één van de oprichters is en waarmee hij meer aandacht wil gaan besteden aan de ethische dimensie van de islam. Met het centrum willen ze oproepen tot een nieuwe interpretatie van de Koran om zo tot een hedendaags islamitisch begrip te komen van onderwerpen als milieu, ethiek en gender. Christoph Dreyer sprak met de adjunct-directeur van het centrum, Jasser Auda.

Eerder dit jaar is de ‘Research Centre for Islamic Legislation and Ethics’, waarvan u de adjunct- directeur bent, gaan samenwerken met de Faculteit islamitische studies van de Qatar Foundation. Waarom is zo’n centrum nodig?
Auda: ”Het idee achter het centrum is vernieuwing. Islamitische wetgeving en ethiek vereisen een vernieuwing vanuit beide kanten: vanuit de kant van de islamitische wet is de ethische kant niet genoeg benadrukt. En de ethische filosofie in de islam is te abstract en te weinig toegepast om werkelijk een wet te zijn, omdat het woord ‘wet’ in de islam meer een ethische code is dan een wetssysteem zoals vandaag de dag veelal wordt gebruikt.”

Als u de ethische dimensie van de islam zo benadrukt, waar distantieert u zichzelf dan van?Jasser Auda: ”We onderscheiden tussen het kijken naar de islamitische wet in de vorm van de letter en in de vorm van haar doelstellingen, maqasid in het Arabisch. Wij denken dat we, zodra we naar de doelstellingen van de islamitische wet kijken in plaats van de letters, een noodzakelijke dynamiek geven aan de islamitische wet om om te kunnen gaan met de huidige veranderingen en verwachtingen van moslims en niet-moslims in de wereld van vandaag.”

manatalks