IslamBosna.ba-Uzrok nestabilnosti u arapsko-islamskom svijetu nije disbalans između siromašnih i bogatih, niti je to različitost između slabih i moćnih ili pismenih i nepismenih.

Suštinski razlog nedostatka stabilnosti arapsko-islamskog svijeta ogleda se u nedostatku pravednosti. Implementacija pravde je glavni garant uspostave harmonije i stabilnosti u jednom društvu. U suprotnom, nestabilnost i nedostatak ravnoteže i harmonije prirodni su rezultati takvog stanja društva lišenoga pravde.

Pitanje pravde je Allahov zakon koji je uspostavio u kosmosu, čak i među životinjama. Pravda se mora ostvariti, i ukoliko se ne ostvari na dunjaluku definitivno će se ostvariti na Ahiretu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., nas obavještava o stanju na Sudnjem danu kada će Uzvišeni Allah omogućiti šutoj ovci da ispuni svoju pravdu prema rogatoj koja je na dunjaluku zlostavljala. Ako je ovakva situacija sa ovcama i životinjama koje će biti pretovrene u prah, onda nam postaje jasno da je pravda božanski zakon koji nema alternative.

U cjelokupnom kosmosu, i u mikro i makro kosmosu, uspostavljena je ravnoteža. To je Allahov sunnet i zakon s kojim je stvorio kosmos i sve u njemu. Ali, čovjek je taj koji krši ovu ravnotežu: Pojavio se nered na kopnu i moru, a sve zbog onoga što ljudske ruke čine. (Er-Rum, 41)

Osnova dunjaluka jeste uravnoteženost. Život sa svim svojim aspektima, usponima i padovima je uravnotežen. Uzvišeni Allah kaže: A Zemlju rusmo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno prekrasno bilje. (Kaf, 7) Dakle, sve što je na zemlji postoji i djeluje u ravnoteži, čak i biljke,čak i planine i brada. Sve je ovo u ravnoteži i ne krši harmoniju koju je Uzvišeni Allah postavio.

Pravda je ljudska forma ravnoteže uspostavljene u kosmosu. Ukoliko želimo uspostaviti ravnotežu i stabilnost u jednom društvu, onda je neminovno i implementirati pravdu. Pravda nije političko pitanje, pravda je politička, socijalna, ekonomska, obrazovna i zakonska nužnost i tako će ostati sve do Sudnjeg dana.

Pravda i pravičnost su spomenuti u Allahovoj plemenitoj knjizi na desetinama mjesta kao što su ajeti: Allah svjedoči da nema drugog božanstva osim Njega – a i meleki i učeni – i da On postupa pravedno. – Nema božanstva osim Njega, Silnog i Mudrog! (Ali Imran, 18) Zatim: Allah naređuje pravdu i dobročinstvo. (En-Nahl, 90) Pravda je ključna intencija šerijata i jedan od njegovih osnovnih temelja. Ibn Kajjim je o pravdi kazao: Cjelokupan šerijat je pravda. Sve ono što izlazi iz okvira pravde i ide prema nepravdi i nasilju nije od šerijata. Zatim je dodao: Kamo god se nalazi pravda, tamo je i šerijat.

Pravda u svjedočenju je, naprimjer, obaveza, bez obzira radilo se o svjedočenju u slučaju bogatog ili siromašnog, pa i u svom ličnom slučaju ili u slučaju svojih roditelja ili rođaka: O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan, ta Allahovo je da se brine o njima! Zato ne slijedite strasti – kako ne biste bili nepravedni. A ako budete krivo svjedočili ili svjedočenje izbjegavali – pa, Allah zaista zna ono što radite. (En-Nisa, 135) Pravda je vrijednija od ljudskog života, vrijednija od roditelja, odnosno od odnosa roditelja i djece, vrijednija od odnosa među rođacima, vrijednija od blagodati bogatstva i problema siromaštva, od rođačkih odnosa i ličnih interesa. Pravda je u islamu stroga obaveza, pa i prema neprijateljima: O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite! (El-Maide,8)

Povezanost pravde među ljudima sa ravnotežom poimamo iz kur’anskog ajeta: Mi smo izaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali.

Ravnoteža i pravda su uvijek uzročno povezane. Kada se implementira pravda, uspostavi se i ravnoteža i harmonija u društvu bez obzira na različitosti koje u njemu postoje.

Islamska zemlja je zemlja pravde. Šejh Muhammed Rešid Rida je zapisao: Zemlja pravde je zemlja islama. To je ona zemlja koju vodi pravedni imam, koji je uspostavio pravdu. Ona je nazvana tim imenom kao protuteža zemlji tiranije i nepravde.

Pravednost je temelj vlasti i vlast može opstojati jedino na pravdi. Imam Ibn Tejmije je kazao riječi koje treba zapisati zlatnim slovima kazavši, Allah mu se smilovao: Stvari na ovom svijetu opstoje na pravednosti, pa makar u tom društvu i bilo grijeha, a ne opstoje na nasilju i tiraniji, makar se to društvo klonilo grijeha. Zbog toga se kaže: Uzvišeni Allah će pomoći pravednu državu makar bila i nevjernička a neće pomoći nepravednu i nasilnu makar bila i muslimanska. Rečeno je da dunjaluk opstoji sa pravdom i nevjerstvom, ali ne opstoji sa nepravdom i islamom. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Nema grijeha za koji će čovjek biti brže kažnjen od tiranije (nasilja) i kidanja rodbinskih veza. Nasilnik i nepravednik će biti kažnjen na dunjaluku pa i ako će mu možda na Ahiretu biti oprošteni grijesi jer je pravda sistem na kojem sve opstoji. Kada se dunjalučke stvari uspostave i ustroje na pravednosti, onda će to dati uspjeha na dunjaluku, pa i ako će taj čovjek na Ahiretu propasti. Ali ako se ne uspostave na pravdi, onda nema uspjeha na dunjaluku makar taj čovjek imao iman zbog kojeg će na Sudnjem danu biti nagrađen.

Autor: Dr. Džasir Avda
Profesor na Fakultetu islamskih nauka u Dohi, Katar

=======

http://www.islambosna.ba/pravednost-je-temelj-ravnoteze-i-stabilnosti/