Dr. Jasser Auda
×
Languages

Författare: Editor

Kvinnors plats i moskéer – för många restriktioner?

Var i moskén ska kvinnor ha sin böneplats? Och var bad de under Profetens (frid vare över honom) livstid? Här skriver Dr. Jasser Auda, om nackdelar med separata ingångar och bönerum för kvinnor, och om hur dessa frågor hanterades under profeten Muhammeds livstid. I muslimska länder är det ovanligt att moskéer som erbjuder en särskild böneplats för kvinnor låter dem placera sig direkt bakom männen i samma rum, något som var vedertagen praxis i Profetens moské under hans livstid. I många arabiska länder är det vanligt att mäns och kvinnors böne-platser är helt skilda åt, särskilt i mindre moskéer....

Read More

Follow us on Facebook