Саламм (Мир), драги Майкъл,
 
Благодаря за въпроса ти и затова, че се довери, питайки Ask About Islam.
 
Най-напред искам да отправя към теб Ислямския поздрав – “Ассаламу алейкум”, “Мир ти пожелавам”. Tози поздрав пръв показва, че Ислямът е религия на мира.
 
По отношение на връзката между Мюсюлманите и Хората на Писанието това, което Корана споменава по въпроса е, че за всеки Мюсюлманин опира до въпроса за вярата. Затова, в няколко точки, ще цитирам Корана.
 
Част от задължителните части на вярата, е вяра в посланието на Пророк Мойсей (Муса мир нему), както и на всички останали пророци, посочени в Тората, тяхното напътствие и светлина. В Корана Аллах казва (превод на значението:
 
Ние низпослахме Тората с напътствие в нея и със светлина. Пророците, които се отдадоха, съдят юдеите според нея; също така равините и правниците ­ според онова от Писанието на Аллах, което им бе поверено да го пазят, и му бяха свидетели. И не се страхувайте от хората, а се страхувайте от Мен! И не продавайте Моите знамения на никаква цена! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал ­ тези са неверниците. (Aл- Ma’идa 5:44)
 
Също така Бог казва, че Исус (Иса мир нему) само върви по стъпките на пророците преди него, проповядвали Тората и това, че Евангелието, дадено на Иса, също е “напътствие и поучение” – ето и думите от Корана (превод на значението):
 
 И изпратихме по следите им Иса, сина на Мариам, да потвърди Тората, която бе преди него, и му дарихме Евангелието, в което има напътствие и светлина, и е потвърждение на Тората, която бе преди него, и напътствие, и поучение за богобоязливите. (Aл- Ma’идa 5:46)
 
В същия контекст, на последния Пророк, Мухаммад, е казано следното:
 
И ти низпослахме Корана с истината, за да потвърди Писанията преди него и да бъде техен свидетел. (Aл- Ma’идa 5:48)
 
Така че по-ранните откровения са част от Единствената Божия истина. Въпреки това обаче, в Корана Бог дава ясно д се разбере, че Хората на Писаниято не са хомогенна общност, както при последователите на всяка друга религия.
 
Те не са еднакви. Сред хората на Писанието има и праведна общност ­ четат знаменията на Аллах [и] в нощните часове, свеждат чела до земята в суджуд [пред Него]. Вярват в Аллах и в Сетния ден, и повеляват одобряваното, и възбраняват порицаваното, и се надпреварват в добрините. Тези са от праведниците. Каквото и добро да сторят, не ще им се отрече. Аллах знае богобоязливите. А отреклите вярата с нищо не ще ги избавят от Аллах нито имотите, нито децата им. Тези са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.

 

(Aaл-`Имран 3:113-116)

 
Във всички случаи на Мюсюлманите е наредено да третират Хора на Писанието по най-добър начин. Дори при спор с тях, трябва да се спазва приличие, да се спори “само по най-хубавия начин”. Коранът говори за това многократно: 
 
И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: “Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени.” (Aл-`Aнкaбут 29:46)
 
 
 
Аллах не ви забранява да се отнасяте с добро и да постъпвате справедливо към онези, които не воюват с вас в религията и не ви прогонват от домовете ви. Аллах обича справедливите. (Aл-Mумтaхaнa 60:8)
 
Все пак следващата строфа ясно показва едно нещо:
 
Аллах ви забранява само да се сближавате с онези, които воюват с вас в религията и ви прогонват от домовете ви, и помагат за прогонването ви. А които се сближават с тях ­ те са угнетителите. (Aл-Mумтaхaнa 60:9)
 
Така че е очевидно, че не става дума за религията на Мойсей или Исус, за които всеки Мюсюлманин трябва да потвърждава като истина. Въпросът е дали Хората на Писанието ще се държат добросъвестни и ще приемат приятелството или ще {и ви прогонват от домовете ви}.
 
Но винаги има надежда. Посланието за мир винаги е действително, ако е налице и намерение за мир. Още един път ще цитирам Корана, където Създателят казва (превод на значението):
 
Сред тях са и онези, които обиждат Пророка и казват: “Той надава ухо за всичко.” Кажи: “Ухо за ваше добро.” Той вярва в Аллах и вярва на вярващите, и е милост за онези от вас, които вярват. А за онези, които обиждат Пратеника на Аллах, за тях има болезнено мъчение. (Aл-Aнфaл 8:61)
 
А в следващата строфа се добавя:
 
Кълнат ви се в Аллах, за да ви угодят. Но Аллах, а и Неговият Пратеник, най-много заслужава на Него да угаждат, ако са вярващи. (Aл-Aнфaл 8:62)
 
По отношение на 9/11 и подобните терористични атаки над невинни хора, да, съгласен съм с теб, че Пророк Мухаммад никога не би одобрил подобни действия. Има случай, когато, по време на битка, той Аллах да го благослови и с мир да го дари. видял трупа на възрастна жена, убита от Мюсюлмански войник, и гневно викнал:
 
“Защо е убита? Да не би да е войник? Не прилича на войник! ЗАЩО е убита?!”
 
За мен, като Мюсюлманин, това е урок за разделянето на хората на войници и граждани. 

Нека Бог поощри гласа на мъдростта от всички страни, за да постигнем мир. Амин.

 
Надявам се, че моя отговор е изяснил въпроса и се надявам да ви чуя скоро отново. Ако имате още въпроси или коментари, свързани с Исляма, не се колебайте да пишете.